Kakpolicy

Svenskt Trä använder kakor (cookies) för statistisk utvärdering och optimering av webbplatsen. Kakor är filer som sparas på din enhets hårddisk för att underlätta användningen av webbplatsen.

Genom att använda kakor kan du slippa ange samma data varenda gång du besöker vår webbplats och de hjälper oss att anpassa webbplatsen efter dina behov, exempelvis vilket språk du föredrar eller vad på webbplatsen som är intressant för just dig.

Webbplatsen använder permanenta kakor och sessionskakor. I tabellen nedan kan du se hur de används.

Vill du inte att din webbläsare ska tillåta kakor kan du ändra det i webbläsarens inställningar, där kan du även radera kakor som finns sparade på din enhet. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor men har även möjligheten att neka kakor eller att visa en varning innan de sparas. Mer information om detta finns i information från tillverkaren av webbläsaren. Om du nekar användningen av kakor kan det innebära att webbplatsen och vissa funktioner på den inte fungerar som avsett.

Vi använder Google Analytics som statistikverktyg, som i sin tur använder kakor för att samla in data. Se mer information nedan.

 

Namn på cookie

 

Syfte

 

Lagringstid

 

Typ av cookie

 

Leverantör

 

_fbp När Facebook-pixeln är installerad på en webbplats, och pixeln använder förstapartscookies, sparar pixeln automatiskt en unik identifierare till en _fbp-cookie för webbplatsens domän, om den inte redan finns. 90 dagar Marknadsföring Facebook
_ga Används för att särskilja användare. 2 år Statistik Google Analytics
_ga Används för att bevara sessionen. 6 månader Statistik Google Analytics
_gat_UA Används för att strypa förfrågningsfrekvensen 1 min Statistik Google Analytics
_gid Denna cookie ställs in av Google Analytics för att särskilja användare. 1 dag Statistik Google Analytics
_hjFirstSeen Detta är inställt för att identifiera en ny användares första session. Det lagrar ett värde om sant/falskt, som indikerar om det var första gången Hotjar såg den här användaren. Den används av inspelningsfilter för att identifiera nya användarsessioner. Sessionen Statistik Hojtar
_hjSession En cookie som innehåller aktuell sessionsdata. Detta innebär att efterföljande förfrågningar inom sessionsfönstret kommer att tillskrivas samma Hotjar-session. Sessionen Statistik Hojtar
_hjSessionUser Hotjar-cookie som ställs in när en användare först landar på en sida med Hotjar-skriptet. Det används för att bevara Hotjar User ID, unikt för den webbplatsen i webbläsaren. Detta säkerställer att beteende vid efterföljande besök på samma webbplats kommer att tillskrivas samma användar-ID. 1 månad Statistik Hojtar
merchello   3 månad    
ST_ACCEPTSITECOOKIES 1 dag    
ST_VATMODE   1 dag    
accept-all-cookies För att kunna spara dina cookieval 1 år Marknadsföring & Statistik Svenskt trä

 

Inställningar för cookies

Vill du inte tillåta vissa typer av cookies kan du ändra dina cookieinställningar.