Köpvillkor

1. Allmänt

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (nedan kallad ”Kunden” eller ”Du”) från Arbio AB med organisationsnummer 556067-2924 (nedan kallat ”Svenskt Trä”) via https://shop.svenskttra.se/.

Genom att använda https://shop.svenskttra.se/ och/eller göra en beställning, godkänner Kunden att följa villkoren som anges i detta dokument (nedan kallade ”Köpevillkoren”). Kunden ska försäkra sig om att ha läst igenom och förstått Köpevillkoren innan beställning görs.

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap och som är bosatta i Sverige.

Svenskt Trä förbehåller sig rätten att ändra Köpevillkoren efter behov, utan att meddela Kunden på förhand. Den version av Köpevillkoren som gäller för Kundens beställning är den version som finns tillgänglig på https://shop.svenskttra.se/ vid den tidpunkt då Kunden gör sin beställning.

Kunden förstår och godkänner att inte (i) publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna skada eller ha en negativ effekt på Svenskt Trä, Svenskt Träs verksamhet, produkter eller tjänster; (ii) agera på ett sätt eller använda en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda eller ha glädje av webbplatsen https://shop.svenskttra.se/, eller som påverkar webbplatsens säkerhet eller (iii) använda någon enhet eller försöka använda någon sökmotor, programvara, verktyg, agent, skript eller annan enhet eller mekanism (inklusive, och utan begränsningar, spindlar, botprogram, krypare, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. När det gäller Kunder som bryter mot denna klausul eller någon annan klausul i Köpevillkoren förbehåller Svenskt Trä sig rätten att omedelbart neka dem tillgång till webbplatsen och stänga ner deras konton.

2. Företagsinformation

Innehållet i denna webbshop tillhandahålls, uppdateras och hanteras av följande företag:

Förlängda Armen Logistik AB 
Organisationsnummer: 556511-1829 
Telefonnummer: 08-598 450 60
E-postadress: svt@falog.se

Förlängda Armen Logistik AB tillhandahåller, uppdaterar och hanterar webbshopen på uppdrag av Svenskt Trä/Arbio AB (organisationsnummer 556067-2924).

3. Betalning och priser

Alla priser är dagsaktuella och kan komma att ändras i framtiden. Individuellt och aktuellt totalpris för din beställning summeras i kassan, inklusive eventuella avgifter för frakt och betalning, samt moms.

Svenskt Trä erbjuder följande betalsätt:

 • Faktura (endast företag)
  Faktura som skickas till Kunden. Betalningsvillkor 14 dagar.
 • Betalning via Klarna
  Faktura, delbetalning, kortbetalning och direktbetalning.
  Vid frågor kring betalning via Klarna ring direkt till Klarna på 08-120 120 00.
  Villkor för betalning anges även i kassan under respektive betalningsalternativ.
 • Expeditionsavgift
  En expeditionsavgift på 42 kr exklusive moms (25 %) (52,50 kr inklusive moms) debiteras på varje beställning oberoende av antal beställda publikationer. Expeditionsavgiften täcker kostnaden för hantering, fakturering och emballage.

Moms på Klarnas fakturor:
Klarnas faktura/betalningsbekräftelse/orderspecifikation saknar momsspecifikation. Behöver ni en fakturakopia med momsspecifikation var god kontakta oss på svt@falog.se

4. Leveranser och returer

Svenskt Trä erbjuder följande leveransmetoder:

 • Leverans med Schenker Pripack 
  Fraktpris debiteras efter vikt/volymen på beställningen för leveranser inom Sverige. Leverans inom 3-5 dagar till närmsta utlämningsställe.
 • Leverans med Posten brev
  Material som väger upp till 2 kg skickas med Posten brev.
  Fraktpris debiteras efter vikt/volymen på beställningen för leveranser inom Sverige. Leverans inom 1-3 dagar till din brevlåda.
 • Leverans med Schenker Paket
  Fraktpris debiteras efter vikt/volymen på beställningen för leveranser inom Sverige. Leverans inom 1-3 dagar till ditt företag. Observera att leveransadressen måste vara öppen mellan 08.00 - 17.00. 

Villkor för leverans anges även i kassan under respektive leveranssätt. Om inget anges gäller 3-5 dagars leveranstid. Om leveransförsening uppstår meddelas Kunden detta genom e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Svenskt Trä kommer att göra sitt yttersta för att Kunden ska kunna fullfölja sin beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, exempelvis då Svenskt Träs leverantör eller speditör inte kan fullfölja deras åtagande till Svenskt Trä. Svenskt Trä förbehåller sig rätten att friskriva sig från all ersättning till Kunden gällande leveransförseningar.

För ej uthämtade paket och returfrakt av dessa kommer den aktuella kostnaden debiteras Kunden. 

5. Returer

Returer sker på Kundens egen bekostnad utom om artikeln är defekt eller om Svenskt Trä har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Ingen återbetalning av fakturerad frakt och expeditionsavgift sker vid retur.

6. Ångerrätt / 14 dagars öppet köp

Svenskt Trä följer distansavtalslagen och därmed har Kunden rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning. Kunden ångrar sitt köp genom att inom 14 dagar från att Kunden mottagit sin beställning (eller större del av) meddela Svenskt Trä. Artikeln ska returneras väl emballerad, i originalskick.

Det räcker att Kunden informerar Svenskt Trä om sitt beslut att ångra sin beställning innan ångerperioden är till ända genom att skicka ett klart och tydligt meddelande till Svenskt Trä om sitt beslut att utöva ångerrätten (till exempel brev till Svenskt Trä c/o Förlängda Armen Logistik AB, Metallvägen 38 D, 195 72 Rosersberg eller e-post till svt@falog.se). Kunden ska ange sitt namn, sin adress samt personnummer.

Om Kunden har hanterat artikeln i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och detta lett till att artikeln som returneras är mindre värd, har Svenskt Trä rätt att dra av en summa motsvarande artikelns värdeminskning på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.

Returer skickas till:
Svenskt Trä 
c/o Förlängda Armen Logistik AB
Metallvägen 38 D
195 72 Rosersberg

Kunden måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till Svenskt Trä utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då Kunden informerade Svenskt Trä om sin önskan att ångra sin beställning. Vid utövande av ångerrätten står Kunden kostnaden för returfrakten.

Läs mer om distansavtalslagen hos Konsumentverket: www.konsumentverket.se/

7. Alternativ tvistlösning (ADR) för konsumenter bosatta i EU och tvistlösning online (ODR)

Som konsument har Kunden möjlighet att kontakta en lokal alternativ tvistlösningsnämnd eller hantera tvisten online, i form av en så kallad ODR-plattform, om Kunden inte är nöjd med produkten eller tjänsten och inte lyckas lösa frågan direkt med Svenskt Trä.

ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på varor som köpts online. Portalen är utformad som en användarvänlig och interaktiv webbplats som är kostnadsfri och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Genom att använda ODR-plattformen kan konsumenten och näringsidkaren hitta ett organ för tvistlösning och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på konsumentens klagomål. ODR-plattformen hittar Kunden här: ec.europa.eu/odr. För vidare information om ODR, se ec.europa.eu/odr

Vad är ADR?
ADR är förfaranden för att utanför domstol lösa inhemska och gränsöverskridande tvister om avtalsförpliktelser som härrör från köpeavtal eller tjänsteavtal mellan en näringsidkare som är etablerad i unionen och en konsument som är bosatt i unionen genom ingripande av ett alternativt tvistlösningsorgan, som föreslår eller ålägger parterna en lösning eller sammanför parterna i syfte att underlätta en uppgörelse i godo.

Hur initierar jag ett alternativt tvistlösningsförfarande?
Kontakta din lokala tvistlösningsnämnd nedan rörande ditt anspråk gentemot Svenskt Trä. Tvistlösningsnämnden kan ge dig närmare information om sitt förfarande och besvara de frågor Kunden har om dess process.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
10123 Stockholm

8. Svensk Träs ansvar

Inget i Köpevillkoren utesluter eller begränsar Svenskt Träs ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar.

Svenskt Trä ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt Köpevillkoren där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Svenskt Trä:s maximala ansvarsskyldighet gentemot Kunden för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med beställning på https://shop.svenskttra.se/ är begränsade till det totala beloppet för Kundens beställning.

9. Överlåtelse

Svenskt Trä förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

10. Innehavare av rättigheter

Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på https://shop.svenskttra.se/ tillhör Arbio AB eller dess licensgivare. All användning av https://shop.svenskttra.se/ eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Svenskt Trä.

11. Hantering av Personuppgifter

11.1 Ansvar för personuppgifter
Det svenska företaget, Arbio AB med organisationsnummer 556067-2924 ("Arbio"), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till Svenskt Trä och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG). Det svenska företaget Förlängda Armen Logistik AB med organisationsnummer 556511-1829 fungerar som personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter på uppdrag av Arbio.

11.2 Lagring av personuppgifter
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

11.3 Vilka personuppgifter samlas in?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till Svenskt Trä, till exempel när du gör beställningar. De personuppgifter som du skickar till Svenskt Trä kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, till exempel kreditupplysningar och adressuppdateringar.

11.4 Användande av personuppgifter
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att bearbeta dina beställningar och returer via våra onlinetjänster
 • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus
 • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger
 • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information
 • För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online
 • För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

11.5 Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Svenskt Trä använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta Svenskt Trä antingen genom att skicka ett brev till Svenskt Trä c/o Förlängda Armen Logistik AB,Metallvägen 38 D, 195 72 Rosersberg eller mejla till svt@falog.se.

11.6 Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom Arbio. Arbio är ett samarbete mellan Skogsindustrierna, TMF, Grafiska Företagen och Gröna Arbetsgivare. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, till exempel speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

11.7 Skyddande av personuppgifter
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. För kortköp arbetar vi med Klarna som hjälper Svenskt Trä att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. När du betalar med kort förbehåller vi Svenskt Trä rätten att utföra en identitetskontroll. Klarna är självständigt personuppgiftsansvariga för de uppgifter du lämnar dit.

11.8 Länkar
Webbplatsen https://shop.svenskttra.se/ kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

11.9 Information om Personuppgiftsansvarig
Arbio AB
Org.nr. 556067-2924
Box 55525
102 04 Stockholm

12. Övrigt
Observera att Svenskt Trä förbehåller sig rätten att skicka begäran om betalning till din e-postadress.