Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter (utdrag från köpevillkoren). Vid frågor kontakta Svenskt Trä c/o Förlängda Armen Logistik AB på mejladress svt@falog.se.

Ansvar för personuppgifter

Det svenska företaget, Arbio AB med organisationsnummer 556067-2924 ("Arbio"), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till Svenskt Trä och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG). Det svenska företaget Förlängda Armen Logistik AB med organisationsnummer 556511-1829 fungerar som personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter på uppdrag av Arbio.

Lagring av personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till Svenskt Trä, till exempel när du gör beställningar. De personuppgifter som du skickar till Svenskt Trä kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, till exempel kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Användande av personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att bearbeta dina beställningar och returer via våra onlinetjänster
  • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus
  • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
  • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
  • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger
  • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information
  • För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online
  • För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster
  • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Svenskt Trä använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta Svenskt Trä antingen genom att skicka ett brev till Svenskt Trä c/o Förlängda Armen Logistik AB, Metallvägen 38 D, 195 72 Rosersberg eller mejla till svt@falog.se.

Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan delas inom Arbio. Arbio är ett samarbete mellan Skogsindustrierna, TMF, Grafiska Företagen och Gröna Arbetsgivare. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, till exempel speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Skyddande av personuppgifter

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. För kortköp arbetar vi med Klarna som hjälper Svenskt Trä att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. När du betalar med kort förbehåller vi Svenskt Trä rätten att utföra en identitetskontroll. Klarna är självständigt personuppgiftsansvariga för de uppgifter du lämnar dit.

Länkar

Webbplatsen https://shop.svenskttra.se/ kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

Information om Personuppgiftsansvarig

Arbio AB
Org.nr. 556067-2924
Box 55525
102 04 Stockholm