Limträ-publikationer

Här har vi samlat alla våra limträ-böcker.

Trä är det mest naturliga, energieffektiva och förnybara byggmaterialet. Limträ ger ett effektivt materialutnyttjande. Åtgången av träråvara blir mindre om man utnyttjar limträtekniken. Därför är användning av limträ det rätta. Limträ är en klassisk träprodukt för nyskapare. Mer än hundra års användning har bevisat dess bestående styrka och skönhetsvärden.

Drift och underhåll av limträ

Drift och underhåll av limträ

20,00 kr / st new 20,0022
Hantera limträ rätt

Hantera limträ rätt

20,00 kr / st new 20,0022
Hållfasthetsklasser för limträ

Hållfasthetsklasser för limträ

20,00 kr / st new 20,0022
KL-trähandbok

KL-trähandbok

312,70 kr / st new 312,70
Limträ PocketGuide

Limträ PocketGuide

42,40 kr / st new 42,40
Limträhandbok Del 1

Limträhandbok Del 1

157,94 kr / st new 157,94
Limträhandbok Del 1-4

Limträhandbok Del 1-4

863,90 kr / st new 863,90
Limträhandbok Del 2

Limträhandbok Del 2

418,70 kr / st new 418,70
Limträhandbok Del 3

Limträhandbok Del 3

312,70 kr / st new 312,70
Limträhandbok Del 4

Limträhandbok Del 4

157,94 kr / st new 157,94