Byggbeskrivningar

Här hittar du alla våra byggbeskrivningar.

Byggbeskrivningarna beskriver utförligt hur du bygger i trä, steg för steg med instruktioner, illustrationer och arbetsritningar. 
Byggbeskrivningarna är uppdelade i fyra serier: invändigt, utvändigt, renovering och en allmän om material och tillbehör och hobbysnickerier.
Byggbeskrivningarna hittar du hos de flesta bygg- och trävaruhandlare som är medlemmar i projektet Bygg i trä. På webbplatsen byggbeskrivningar.se kan du söka vilken/vilka bygghandlare som finns på din ort.
Alla byggbeskrivningarna finns också på webbplatsen byggbeskrivningar.se. Där finns även en interaktiv tjänst som ger möjlighet att måttanpassa utvändiga byggprojekt efter egna förutsättningar samt skriva ut arbetsritningar, materialspecifikationer och underlag för bygglovsansökan.

Byggbeskrivning Allmänt - Måla inomhus

Byggbeskrivning Allmänt - Måla inomhus

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Allmänt - Måla utomhus

Byggbeskrivning Allmänt - Måla utomhus

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Allmänt - Snickarskola

Byggbeskrivning Allmänt - Snickarskola

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Invändigt - Bastu

Byggbeskrivning Invändigt - Bastu

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Renovering - Byta fönster

Byggbeskrivning Renovering - Byta fönster

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Renovering - Montera dörr

Byggbeskrivning Renovering - Montera dörr

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Renovering - Takpåbyggnad

Byggbeskrivning Renovering - Takpåbyggnad

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Renovering - Tillbyggnad

Byggbeskrivning Renovering - Tillbyggnad

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Altan

Byggbeskrivning Utvändigt - Altan

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Bockar

Byggbeskrivning Utvändigt - Bockar

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Boden

Byggbeskrivning Utvändigt - Boden

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Bryggor

Byggbeskrivning Utvändigt - Bryggor

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Carport

Byggbeskrivning Utvändigt - Carport

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Cykelförråd

Byggbeskrivning Utvändigt - Cykelförråd

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Enkelboden

Byggbeskrivning Utvändigt - Enkelboden

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Enkelstugan

Byggbeskrivning Utvändigt - Enkelstugan

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Förstukvist

Byggbeskrivning Utvändigt - Förstukvist

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Garage

Byggbeskrivning Utvändigt - Garage

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Grindar

Byggbeskrivning Utvändigt - Grindar

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Gästboden

Byggbeskrivning Utvändigt - Gästboden

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Jakttorn

Byggbeskrivning Utvändigt - Jakttorn

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Lekstuga

Byggbeskrivning Utvändigt - Lekstuga

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Lusthus

Byggbeskrivning Utvändigt - Lusthus

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Relaxboden

Byggbeskrivning Utvändigt - Relaxboden

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Trappor

Byggbeskrivning Utvändigt - Trappor

20,00 kr / st new 20,0022
Byggbeskrivning Utvändigt - Utedass

Byggbeskrivning Utvändigt - Utedass

20,00 kr / st new 20,0022
Trädgårdskök, Del 1: Konstruktion

Trädgårdskök, Del 1: Konstruktion

20,00 kr / st new 20,0022
Trädgårdskök, Del 2: Inredning

Trädgårdskök, Del 2: Inredning

20,00 kr / st new 20,0022