Internationella publikationer

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material.

Behöver du tips och inspiration eller information om trä och träbyggande? Då kan du beställa en mängd publikationer här hos oss.

Swedish Wood’s aim is to increase the size and value of the market for Swedish wood and wood products in construction, interior design and packaging. Through inspiration, information and education, we promote wood as a competitive, renewable, versatile and natural material.

Do you want inspiration or information about wood and wood construction? You can order some publications here.

Order publications outside Sweden
If you would like to order our publications from another country than Sweden, please contact Förlängda Armen Logistik AB svt@falog.se
and make your order in the e-mail. You have to pay the invoice in advance.

Architecture in Wood 2004

Architecture in Wood 2004

159,00 kr / st new 159,00
Architecture in Wood 2012

Architecture in Wood 2012

159,00 kr / st new 159,00
Commercial Grading of Timber

Commercial Grading of Timber

527,88 kr / st new 527,88
Design of Timber Structures : Volume 1

Design of Timber Structures : Volume 1

524,70 kr / st new 524,70
Design of Timber Structures : Volume 2

Design of Timber Structures : Volume 2

206,70 kr / st new 206,70
Design of Timber Structures : Volume 3

Design of Timber Structures : Volume 3

206,70 kr / st new 206,70
Design of Timber Structures : Volumes 1-3

Design of Timber Structures : Volumes 1-3

789,70 kr / st new 789,70
Joinery Handbook

Joinery Handbook

157,94 kr / st new 157,94