Art. nr: R579

Commercial Grading of Timber

Att sorteringsanvisningar uppfattas på ett liknande sätt mellan säljare och köpare är en förutsättning för säker kommunikation och förhandling. Med ny sorteringsteknik, kundspecifika produkter och närhet till slutkunden krävs ett tydligt regelverk.

Det nya regelverket är baserat på tidigare handelssorteringsregler och provsorteringar. Värdetalen i de tidigare regelverken har noggrant granskats och omarbetats utifrån produktions- och marknadsmässiga förutsättningar. En rad jämförande provsorteringar mellan de olika regelverken ligger också till grund för den nya handelssorteringen.

Commercial Grading of Timber omfattar 84 sidor i A5-format med över 100 illustrationer, ritningar, tabeller och fotografier.

Order publications outside Sweden
If you would like to order our publications from another country than Sweden, please contact Förlängda Armen Logistik AB svt@falog.se
and make your order in the e-mail. You have to pay the invoice in advance.

527,88 kr / st new 527,88
Lagerstatus: I lager