Art. nr: R391

Dimensionering av Träkonstruktioner : Del 1 - Utgåva 3:2019

Projektering av träkonstruktioner. Boken har tagits fram för att underlätta för byggnadskonstruktörer att beräkna träkonstruktioner och är anpassad till Eurokoder samt till de svenska tillämpningsreglerna EKS 10 (BFS 2015:6). Den är en reviderad och översatt version av Design of timber structures som först gavs ut 2011. 316 sidor, format A4. 

Antal sidor: 316

Format: 210 x 297 mm (A4)

Prislista

1-2 st 418,70 kr / st
3-1000 st 312,70 kr / st
418,70 kr / st new 418,70