Art. nr: R393

Dimensionering av Träkonstruktioner : Del 2 - Utgåva 3:2019

Regler och formler enligt Eurokod 5 och EKS 10 (BFS 2015:6) samt materialegenskaper. Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 3:2019 och Del 3 utgåva 3:2019.

Antal sidor: 64

Format: 210 x 297 mm (A4)

Prislista

1-6 st 206,70 kr / st
7-1000 st 132,50 kr / st
206,70 kr / st new 206,70