Art. nr: R419

Handelssortering

Handelssortering av trävaror. Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum har tillsammans med Finlands Sågindustrimannaförening och Treindustriens Tekniske Förening i Norge utarbetat ett nytt regelverk avseende sortering av sågat virke kallat Handelssortering av trävaror.

Att sorteringsanvisningar uppfattas på ett liknande sätt mellan säljare och köpare är en förutsättning för säker kommunikation och förhandling. Med ny sorteringsteknik, kundspecifika produkter och närhet till slutkunden krävs ett tydligt regelverk.

Det nya regelverket är baserat på tidigare handelssorteringsregler och provsorteringar. Värdetalen i de tidigare regelverken har noggrant granskats och omarbetats utifrån produktions- och marknadsmässiga förutsättningar. En rad jämförande provsorteringar mellan de olika regelverken ligger också till grund för den nya handelssorteringen.

Antal sidor: 81 

Format: 210 x 152 mm (A5)

527,88 kr / st new 527,88
Lagerstatus: I lager