Art. nr: R593

Svenskt Träteknisk Forskning 75 år

Samlad träteknisk forskning startade under andra världskriget, i en tid när Sverige var hänvisat till inhemska råvaror och industrin behövde stöd för att kunna tillverka produkter som kunde få avsättning både hemma och på exportmarknader. Dock saknade företagen inom branschen erfarenhet av forskning. Statens stöd och gemensam finansiering under ordnade former var en förutsättning för att komma i gång. Verksamheten fortsatte under cirka 75 år i varierande former med en envishet som är anmärkningsvärd. Nu bedrivs forskningen i andra former och är därmed mer svåröverskådlig.

Boken beskriver bakgrunden inklusive övergripande data för sågverks- och träindustrin, de skiftande organisationsformerna, verksamhetens innehåll samt en del av de resultat som bidragit till industrins och samhällets utveckling. Ett fyrtiotal personer har bidragit med textavsnitt under ledning av en redaktionsgrupp.

Träteknisk forskning kommer fortsatt att vara angelägen i ett skogrikt land som Sverige, för långsiktigt bästa användning av råvaran, för utveckling av industrin samt med hänsyn till miljön och klimatet.

Expeditionsavgift och frakt tillkommer.

0,00 kr / st new 0,00
Lagerstatus: I lager