Art. nr: R613

Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä

KL-trä efterfrågas vid alltfler projekt som ett attraktivt, hållbart, högkvalitativt och konkurrenskraftigt byggmaterial. KL-trä används numera till den bärande stommen för alla byggnadstyper såsom flervåningshus, skolor, förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader, hallar och parkeringshus.

Med den ökande användningen av KL-trä uppstår också oftare fråg or om vilken ytkvalitet kunden kan förvänta sig, inte minst i byggnader där man väljer att ha synliga KL-träytor. Det förekommer att slutanvändare kontaktar KL-trätillverkaren när byggnaden har varit i bruk under en tid, för att ställa frågor om utseendeförändringar som uppstått. Även besiktningspersoner undrar ibland över hur de ska utvärdera KL-träytor i samband med slutbesiktning.

Publikationen Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä avser att vara ett stöd för beställare, projektledare, arkitekter, inköpare, med flera vid projektstart samt till besiktningspersoner och entreprenörer vid projektslut.

24-sidig broschyr om vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä. 

31,80 kr / st new 31,80
Lagerstatus: I lager